Isolated soul
I think I’m a solitary girl. I have no any true friends excepting two film cameras. They are always beside me when I’m alone. They are also my only friends. This blog is created to post photographs that taken by us ( I mean that “us” including me and my cameras).
..
If you like our pictures, follow us.

Giá mà được chết đi một lúc 
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài 
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt 
lên thiên đường sợ chả gặp ai 

- Nguyễn Thế Hoàng Linh -


279 notes, 2 months ago.
#công việc yêu thích đã bị từ chối #nói chung thấy đời bi kịch quá #photography #nightmare #nostalgia #sadness #asia #vietnam #nature #color #hand
 1. zuckerbaum reblogged this from tich-mich
 2. bbluesoul reblogged this from tich-mich
 3. sieunhandauphong reblogged this from tich-mich
 4. duyht86 reblogged this from sleepingvietnam
 5. blada-strzyga reblogged this from sleepingvietnam
 6. hanner-rock reblogged this from sleepingvietnam
 7. sleepingvietnam reblogged this from tich-mich
 8. saoirse2103 reblogged this from shin-lady
 9. shin-lady reblogged this from tinhyeulala
 10. annwuyen reblogged this from tich-mich
 11. ilycomatose reblogged this from tich-mich
 12. tdshh reblogged this from pedalfar
 13. hmtbs225lp reblogged this from pedalfar
 14. jishinnakobitadesu reblogged this from pedalfar
 15. linhrio-kelly reblogged this from nkhg
 16. nkhg reblogged this from tich-mich
 17. say-smile reblogged this from pedalfar
 18. cocokashi-co reblogged this from pedalfar